Yönetim Hizmetleri

Yılmaz Endüstriyel


Çözüm Ortaklarımız

  • Teknik Elektrik
  • Yıldırım Emlak
  • Gülsoy Tesisat
  • Gökçe Elektronik
  • Gün Anahtarcılık

Konut Yönetimi; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun getirdiği ve Gayrimenkul yönetilmesiyle ilgili her türlü duruma karşı gerekli hukuki bilgi, mali, alt yapı, özel beceri ve sorumlulukların bilincindeyiz.

Site yönetiminin daha kolay işlemesi için gerekli site yönetim programını en verimli şekilde kullanırız.

Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlar, dış ve iç denetime açık tutarız. Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracıların borç ve alacak durumlarını takip ederiz.

Site hesabından Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir harcama yapmaz ve yönetim görevimiz süresince tüm ödeme ve alacakları banka yoluyla gerçekleştiririz.

Web sistemimiz sayesinde her site sakininin bizimle iletişim kurmasını sağlar ve bu sayede hızlı bir şekilde hizmet veririz.

Su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması ile ilgilenecek profesyonel ekibe ve tedarikçilere sahibiz.

SGK ve benzeri kurumlara verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, vizite kağıtlarının hazırlanması ve diğer işlemlerin takibi gibi yöneticilerin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra Site Genel Kurulu’nun aldığı kararları ve yetkilendirdiği işleri de denetleriz.

İş güvenliği ve sağlığına dikkat eder, kurumumuzda iş güvenliği ile ilgili personel istihdam ederiz.